TLAČIVÁ

Vodné a Stočné

1. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd  (obyvateľ napojený na verejný vodovod)

2. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd  (obyvateľ napojený na studňu)

3. Čestné prehlásenie (napojenie na zdroj vody a odvod splaškov)