Územný plán obce

 

č.j. SÚ-397/20-21

Rozhodnutie o Územnom konaní o stavebnej uzávere, SÚ-397/20-21

Príloha: overená situácia

Projektová dokumentácia k návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere