Zápisnice OZ

28 . 12 . 2018

zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 3/12/2018

ZÁPISNICA č. 3/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 18/12/2018 až 22/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

17 . 12 . 2018

zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 2/12/2018

ZÁPISNICA č. 2/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 9/12/2018 až 17/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

07 . 12 . 2018

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 1/12/2018

ZÁPISNICA č. 1/12/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 1/12/2018 až 8/12/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva