Zápisy - Komisie:

1. Mandátová komisia

 

2. Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

      Zápis č.1  zo dňa 23.05.2019

      Zápis č.2  zo dňa 20.06.2019

3. Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania a dopravy

Zápis č.1  zo dňa 07.03.2019

Zápis č.2  zo dňa 04.04.2019

       Zápis č.3  zo dňa 09.05.2019

       Zápis č.4  zo dňa 06.06.2019

4. Komisia ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu

      Zápis č.1  zo dňa 16.05.2019

      Zápis č.2  zo dňa 24.06.2019