Zápisy - Komisie:

1. Mandátová komisia

 

2. Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Zápis č.1  zo dňa 23.05.2019

Zápis č.2  zo dňa 20.06.2019

Zápis č.3  zo dňa 19.09.2019

Zápis č.4  zo dňa 17.10.2019

Zápis č.5  zo dňa 13.11.2019

Zápis č.6  zo dňa 16.01.2020

Zápis č.7  zo dňa 28.05.2020

 

3. Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania a dopravy

Zápis č.1  zo dňa 07.03.2019

Zápis č.2  zo dňa 04.04.2019

Zápis č.3  zo dňa 09.05.2019

Zápis č.4  zo dňa 06.06.2019

Zápis č.5  zo dňa 15.08.2019

Zápis č.6  zo dňa 03.10.2019

Zápis č.7  zo dňa 07.11.2019

Zápis č.8  zo dňa 05.12.2019

Zápis č.9  zo dňa 16.01.2020

Zápis č.10  zo dňa 05.03.2020

Zápis č.11  zo dňa 03.09.2020

Zápis č.12  zo dňa 05.11.2020

Zápis č.13  zo dňa 06.05.2021

 

4. Komisia ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu

Zápis č.1  zo dňa 16.05.2019

Zápis č.2  zo dňa 24.06.2019

Zápis č.3  zo dňa 12.09.2019

Zápis č.4  zo dňa 16.01.2020

Zápis č.5  zo dňa 29.06.2020

Zápis č.6  zo dňa 05.07.2020

Zápis č.7  zo dňa 26.10.2020