Zápisy - Komisie:

1. Mandátová komisia

 

2. Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

 

3. Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania a dopravy

Zápis č.1 zo dňa 07.03.2019

Zápis č.2 zo dňa 04.04.2019

 

4. Komisia ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu