Komisie obecného zastupiteľstva:

1. Mandátová komisia

Predseda: Andrej Halinár (poslanec OZ)

Členovia:  Mgr. Adriana KUŠÍKOVÁ, PhD. (poslankyňa OZ)

                 Pavol Martinkovič (poslanec OZ)

                 Ing. Martin NESPALA (poslanec OZ)

                 Ing. arch. Štefan VRABEC (poslanec OZ)

 

2. Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Predseda: Ing. Martin Nespala (poslanec OZ)

Členovia: výberové konanie na člena tejto komisie (zasielať prihlášku emailom predsedovi komisie alebo poštou na Oú)

 

3. Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania a dopravy

Predseda: Ing. arch. Štefan Vrabec (poslanec OZ)

Členovia: Boris Baliga
                Andrej Halinár
                Ing. Eva Jurčová
                Ing. arch. Daniel Kubiš
                Ing. Lubor Maťátko
                Karol Mihalský
                Ing. Jozef Patasy
                Róbert Škoda
                Ing. et Ing. Monika Šteflovičová
                Adam Varga
                Mgr. Branislav Zboja

Zápisy zo zasadnutí komisie

 

4. Komisia ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu

Predsedkyňa: Mgr. Adriana KUŠÍKOVÁ, PhD. (poslankyňa OZ)

Členovia: výberové konanie na člena tejto komisie (zasielať prihlášku emailom predsedovi komisie alebo poštou na Oú)