Poslanci obecného zastupiteľstva:

Andrej HALINÁR

     Telefón: 0911 656 354hal

     Email: halinar@obecborinka.sk

Mgr. Adriana KUŠÍKOVÁ, PhD.

     Telefón: neuvedenékus

     Email: kusikova@obecborinka.sk

Pavol MARTINKOVIČ (zástupca starostu)

     Telefón: 0905 457 974pal

     Email: martinkovic@obecborinka.sk

 

Ing. Martin NESPALA

     Telefón: 0903 125 265nes

     Email: nespala@obecborinka.sk

Ing. arch. Štefan VRABEC

     Telefón: 0903 937 808vra

     Email: vrabec@obecborinka.sk