KOMUNÁLNY A TRIEDENÝ ODPAD

od1

od2

 

odp

odpadsmet

ČO NEPATRÍ DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE ...

bvs1bvs2bvs3