MATERSKÁ ŠKOLA

ms

12

Žiadosti vhadzujte prosím do schránky MŠ Borinka, potvrdenie nemusí byť potvrdení lekárom – toto stačí doložiť dodatočne pred nástupom dieťaťa do škôlky. Ďakujeme.