OZNAMY

Zmeny cestovných poriadkov platné od 07.03.2021

sl

 

 

POSTUP REGISTRÁCIE CHOVU OŠÍPANÝCH A NA DOMÁCU SPOTREBU

 

 

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Tlačová správa – august 2020

Tlačová správa – september 2020

Tlačová správa – október 2020

 

 

n1n2