STAVEBNÝ ÚRAD - ÚRADNÁ TABUĽA

č.j. SÚ-394/2021

VYVESENÉ:   16.09.2021            ZVESENÉ:

Začatie kolaudačného konania - Nová slučka + SR - SÚ-394/2021, Borinka

 

č.j. SÚ-393/2021

VYVESENÉ:   16.09.2021            ZVESENÉ:

Začatie kolaudačného konania - Nová SR+kábel z TS 7-14 - SÚ-393/2021, Borinka

 

č.j. SÚ-267/2021

VYVESENÉ:   27.07.2021            ZVESENÉ:

Územné konanie - Verejná optická elektr. komunik. sieť - SÚ-267/2021, Borinka

 

č.j. SÚ-225/2021

VYVESENÉ:   09.06.2021            ZVESENÉ:

Rozš. verej. kanalizácie, Rozhodnutie o umiestnení stavby SÚ-225/2021, Zohor

 

č.j. SÚ-421/2021

VYVESENÉ:   26.05.2021            ZVESENÉ:

Predĺženie verejného osvetlenia - Borinka, SÚ-421/2021

 

č.j. SÚ-397/20-21

VYVESENÉ:   12.04.2021            ZVESENÉ:

Rozhodnutie o Územnom konaní o stavebnej uzávere, SÚ-397/20-21

Príloha: overená situácia

Projektová dokumentácia k návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere

 

č.j. SÚ-225/2021

VYVESENÉ:   30.03.2021            ZVESENÉ:

Oznámenie o začatí Územného konania, SÚ-225/2021, rozšírenie verejnej kanalizácie, Zohor

 

č.j. SÚ-358/20-21

VYVESENÉ:   04.02.2021            ZVESENÉ:

Rozhodnutie o umiestnení stavby, SÚ-358/20-21, MŠ Zohor

 

č.j. SÚ-198/2020

VYVESENÉ:   03.02.2021            ZVESENÉ:

Okresný úrad BA, Rozhodnutie k SÚ-198/2020, Zohor

 

21 . 01 . 2021