TERMÍNY

Obecné zastupiteľstvo obce Borinka

Termín zasadnutí (predbežne) na rok 2020:

  • 21.02.2020
  • 03.04.2020
  • 19.06.2020
  • 18.09.2020
  • 06.11.2020
  • 30.11.2020
  • 16.12.2020

 - v prípade potreby, budú doplnené mimoriadne termíny zasadnutí

 

Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Termín zasadnutia komisie: vždy v druhý utorok v mesiaci

 

Komisia rozvoja obce, výstavby a stavebného poriadku, územného plánovania a dopravy

Termín zasadnutia komisie: vždy v prvý štvrtok v mesiaci