POVOLENIE VÝRUBU DREVÍN

Povolenie výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Na výrub každej dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub krovitých porastov s výmerou nad 10 m2, sa vyžaduje súhlas obce na ktorej území sa drevina, resp. krovité porasty nachádzajú.
Žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny na súkromnom pozemku , ktorá sa nachádza v zastavanom území obce sa podáva na Obecnom úrade v Borinke, , s uvedením kontaktných údajov (meno, resp. názov právnickej osoby, adresa, resp. sídlo právnickej osoby, telef. číslo), údajov o pozemku na ktorom drevina rastie (katastrálne územie, druh pozemku, číslo parcely), údajov o drevine (druh dreviny, počet kusov, obvod kmeňa).
Povolenie na výrub dreviny, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia obce sa podáva na Okresnom úrade v Malackách, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
Miesto umiestnenia pozemku v/ a mimo zastavaného územia obce je určené na liste vlastníctva pod pojmom: „umiestnenie pozemku" neposudzuje sa podľa územného plánu


Prílohou žiadosti musia byť nasledovné doklady, nie staršie ako 3 mesiace:
- kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny
- list vlastníctva pozemku na ktorom drevina rastie


Podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku vo výške 10 € - fyzická osoba, 100 € právnická osoba, v hotovosti do pokladne obce, prípadne na účet obce.


Tlačivo na podanie Žiadosti o povolenie na výrub dreviny na súkromnom pozemku nájdete na internetovej stránke obce - www.obecborinka.sk alebo na Obecnom úrade.


Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy), na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je priamo vlastník pozemku a po vyznačení dreviny určenej na výrub (v zastavanom území mesta nezmazateľným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu, krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne, vhodným nezameniteľným spôsobom).
Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy (domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2, s výnimkou drevín rastúcich ako súčasť verejnej zelene, na
cintorínoch alebo na území s druhým a tretím stupňom ochrany
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný
túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.Obnovou produkčných drevín sa rozumie výmena (výrub) ovocných drevín s jednoznačnou fukciou produkcie ovocia, za účelom výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných druhov.
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj suché stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. (§ 17 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov).
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, pričom ten, kto chce vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pre uskutočnením výrubu
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub dreviny zakázaný (§15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods.1 písm. a)
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách. Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie (čl. I ods. 16 vyhl. č. 492/2006 MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).


SPRÁVNE KONANIE OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY


Na základe znenia zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bola mestám a obciam uložená povinnosť zverejňovať na internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Borinka a to v lehote do troch dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.


Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
• subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
• predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
• podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
• písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.

 

V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Borinka, v uvedenej lehote.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.