SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecborinka.sk spravuje Obec Borinka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Borinka

Adresa:
Obecný úrad Borinka
Borinka 110
900 32 Borinka

IČO: 00304689

Samosprávny kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Región: Záhorie
Počet obyvateľov: 886(31.12.2021)
Rozloha: 1579 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1273

Všeobecné informácie: obecnyurad@obecborinka.sk
Podateľňa: silvia.pinkavova@obecborinka.sk
Starosta: starosta@obecborinka.sk 
 


Tel.: +421 2 65 938 151

 

Kompetencie:
Obec Borinka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Borinka je zriadený na Obecnom úrade v: Borinka

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

 

+421 900 000 000

borinka@borinka.sk

http://shmu.sk