ÚRADNÁ TABUĽA

04 . 02 . 2019

zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 4/02/2019

ZÁPISNICA č. 4/02/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 23/02/2019 až 26/02/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

VIDEOZÁZNAM zo zasadnutia OZ

28 . 12 . 2018

zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 3/12/2018

ZÁPISNICA č. 3/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 18/12/2018 až 22/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

17 . 12 . 2018

zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 2/12/2018

ZÁPISNICA č. 2/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 9/12/2018 až 17/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

14 . - 15 . 12 . 2018

Vianočné trhy pod Pajštúnom 2018 

  trhy   trhy1

07 . 12 . 2018

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 1/12/2018

ZÁPISNICA č. 1/12/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 1/12/2018 až 8/12/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva