ÚRADNÁ TABUĽA

05 . 10 . 2021

nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 24

- termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 13.10.2021 o 18:00 vo "veľkej zasadačke" Oú

 

oz

 

(vyvesené 05.10.2021)

16 . 08 . 2021

poz