SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Názov Popis Dátum
Výzva č.0552024/SB Výzva na vykonanie výrubu /orezu stromov a iných porastov prii realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky 08.02.2024
Výzva č.055/2024/SB Výzva na vykonanie výrubu / orezu stromov a iných porastov pri relizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky 08.02.2024
ŽP-435/2023 Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín 07.02.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Borinka na I. polrok 2024 - 22.01.2024
Zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-platne-od-1.11.2023 - 15.12.2023
Rozpočet roky 2024 - 2026 - 15.12.2023
Dodatok č.1 k VZN_4_2023 dodatok 15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č_3_2024 o verejnej kanalizacii a odpadových vodách - 15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č._2_2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom - 15.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č.1_2024 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a dani za ubytovanie - 15.12.2023
Generované portálom Uradne.sk