ÚRADNÁ TABUĽA

30 . 03 . 2021

up

ZADANIE - textová časť  (+ podnety od občanov)

ZADANIE - grafická časť  (+ podnety od občanov)