ÚRADNÁ TABUĽA

04 . 02 . 2018

nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 4/02/2019

- termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (+ voľba hlavného kontrolóra obce) sa uskutoční dňa 04.02.2019 o 18:00 vo "veľkej zasadačke" Oú

21 . 01 . 2019

poradné stretnutie k tvorbe NOVÉHO ROZPOČTU na rok 2019

- VYPRACOVANIE NOVÉHO ROZPOČTU, ktorý sa bude vypracovávať na poradnom stretnutí a budú pri tom prítomní: poslanci, starosta, ekonómka, ktorá návrh rozpočtu pripravila a nová ekonómka obce, ktorá ju vo funkcii nahradí od januára 2019

Termín na zvolanie poradného stretnutia, ohľadom vypracovania nového rozpočtu, bol stanovený na 21.01.2019.

28 . 12 . 2018

zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 3/12/2018

ZÁPISNICA č. 3/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 18/12/2018 až 22/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

17 . 12 . 2018

zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 2/12/2018

ZÁPISNICA č. 2/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 9/12/2018 až 17/12/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

14 . - 15 . 12 . 2018

Vianočné trhy pod Pajštúnom 2018 

  trhy   trhy1

07 . 12 . 2018

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - č. 1/12/2018

ZÁPISNICA č. 1/12/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

UZNESENIA č. 1/12/2018 až 8/12/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva