SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Upozornenia

 

Stavebný úrad v Borinke bude dňa 17.04.2024 zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na vykonanie výrubu /orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky   Výzva č.055/2024/SB

Grafické vyznačenie očíslovaných úsekov, na ktorých sa výrub, resp. orez stromov požaduje    Borinka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme občanom , že od 22.01.2024 si môžu prísť na obecný úrad pre nové nálepky na vývoz TKO platné na rok 2024. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie pre občanov – zákaz spaľovania

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

  • zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
  • zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením zeleného odpadu, keď nad dedinami sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.
Zákon o ochrane pred požiarmi zase hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov.

Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta až do výšky 1500,00.- €.

Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky od 1200,00 do 120 000.- €.

Na základe uvedeného vyzývame obyvateľov k dodržiavaniu zákonných ustanovení.

V prípade zistenia zakladania ohňov na verejných priestranstvách, vypaľovania trávy alebo pálenia ostatkov v záhradách, ohláste zistenia na bezplatnú linku polície na číslo 158 !

ĎAKUJEME.

kan