SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Stavebný úrad

Ing. Henrieta Kovačičová

Adresa: Borinka 110, 900 32 Borinka

02 / 65 938 102
stavebnyurad@obecborinka.sk

Úradné hodiny:

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 13:00 - 18:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň

Dokumenty

č.j.: Sú-485/22-24

Oznámenie o začatí konania na stavbu :BA A1 Borinka,VNV 212-419,1.et., VNK,TS , s prílohami

Oznámenie Sú-485/22-24,  Príloha č. 1 Sú 485/22-24 , Príloha č. 2 Sú 485/22-24  vyvesené 28.02.2024

_____________________________________________________________________________________________

č.j.ŽP-435/2023

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín ŽP-435/2023   Vyvesené 07.02.2024

_____________________________________________________________________________________________

č.j.: ŽP-319/2023
Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub dreviny Žp-319/2023
Vyvesené 18.10.2023
_____________________________________________________________________________________________
 
č.j.Sú-384/2023-II
Oznámenie o začatí konania-doplnenie stavba:BA Borinka,IBV Osada Pod Zámkom-NNK Sú-384/2023-II
Vyvesené:28.11.2023
_____________________________________________________________________________________________
č.j.:Sú-345/2023
Oznámenie o začatí spojeného Stavebného a Územného konania Sú--345/2023, Výstavba novej SKAO v lokalite Borinka
VYVESENÉ:  27.07.2023         
_____________________________________________________________________________________________       
 
č.j.: Sú-284/2023

Stavebné povolenie Sú-284/2023Rodinný dom s dvomi bytmi, Borinka
VYVESENÉ: 13.6.2023           

______________________________________________________________________________________________ 

č.j.: SÚ-248/2023

VYVESENÉ: 19.4.2023                ZVESENÉ:

 ZVESENÉ:-248/2023, Rodinný dom s dvomi bytmi, Borinka

_____________________________________________________________________________________________

č.j.: SÚ-190/22-23

VYVESENÉ: 24.3.2023                ZVESENÉ:

Stavebné povolenie SÚ-190/22-23, inžinierske siete na pozemkoch IBV Osada pod zámkom

____________________________________________________________________________________________

č.j.: SÚ-536/22-23

VYVESENÉ: 8.3.2023                 ZVESENÉ:

Rozhodnutie o stavbe SÚ-536/22-23Rodinný dom s dvomi bytmi, Borinka

___________________________________________________________________________________________

č.j.: SÚ-453/21-23

VYVESENÉ: 30.1.2023                ZVESENÉ:

Stavebné povolenie SÚ-453/21-22, Miestna komunikácia, Zohor

____________________________________________________________________________________________

č.j.: SÚ-190/22-23

VYVESENÉ: 16.1.2023               ZVESENÉ:

Začatie územného konania - SÚ-190/22-23,inžinierske siete na pozemkoch IBV Osada pod zámkom

____________________________________________________________________________________________

č.j. SÚ-458/21-22

VYVESENÉ:   23.08.2022            ZVESENÉ:

Začatie stavebného konania - SÚ-458/21-22, Verejné osvetlenie, Zohor

____________________________________________________________________________________________

č.j. SÚ-386/2022

VYVESENÉ:   08.06.2022            ZVESENÉ:

Stavebné povolenie, SÚ-386/2022, RD, Borinka

č.j. SÚ-386/2022

VYVESENÉ:   04.04.2022            ZVESENÉ:

Oznámenie o začatí spojeného Stavebného a Územného konania, SÚ-386/2022, RD, Borinka

____________________________________________________________________________________________

č.j. Sú-394/21-22

VYVESENÉ:   29.03.2022            ZVESENÉ:

Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí - Sú-394/21-22

____________________________________________________________________________________________

č.j. ŽP-474/21-22

VYVESENÉ:   16.03.2022            ZVESENÉ:

Rozhodnutie - vodoprávne konanie - Studňa - ŽP-474/21-22, Borinka

____________________________________________________________________________________________

č.j. ŽP-339/2022

VYVESENÉ:   09.03.2022            ZVESENÉ:

Začatie správneho konania o vydaní súhlasu s výrubom drevín - ŽP-339/2022, Borinka

____________________________________________________________________________________________

č.j. SÚ-448/21-22

VYVESENÉ:   18.02.2022            ZVESENÉ:

Stavebné povolenie, Materská škola SÚ-448/21-22, Zohor

___________________________________________________________________________________________

č.j. ŽP-474/2021

VYVESENÉ:   26.01.2022            ZVESENÉ:

Vodoprávne konanie - Studňa - ŽP-474/2021, Borinka

__________________________________________________________________________________________

č.j. SÚ-267/2021

VYVESENÉ:   01.12.2021            ZVESENÉ:

Rozhodnutie o umietnení stavby - Optická sieť - SÚ-267/2021, Borinka  + príloha č.2

__________________________________________________________________________________________

č.j. SÚ-394/2021

VYVESENÉ:   30.11.2021            ZVESENÉ:

Kolaudačné rozhodnutie - Nová slučka + SR - SÚ-394/2021, Borinka

č.j. SÚ-393/2021

VYVESENÉ:   30.11.2021            ZVESENÉ:

Kolaudačné rozhodnutie - Nová SR+kábel z TS 7-14 - SÚ-393/2021, Borinka

__________________________________________________________________________________________

č.j. ŽP-281,428,467/2021

VYVESENÉ:   22.11.2021            ZVESENÉ:

Začatie správneho konania o vydaní súhlasu s výrubom drevín - ŽP-281/2021, Borinka

Začatie správneho konania o vydaní súhlasu s výrubom drevín - ŽP-428/2021, Borinka 

Začatie správneho konania o vydaní súhlasu s výrubom drevín - ŽP-467/2021, Borinka

_________________________________________________________________________________________

č.j. SÚ-415/2021

VYVESENÉ:   11.10.2021            ZVESENÉ:

Začatie stavebného konania - Materská škola - SÚ-415/2021, Zohor

č.j. SÚ-394/2021

VYVESENÉ:   16.09.2021            ZVESENÉ:

Začatie kolaudačného konania - Nová slučka + SR - SÚ-394/2021, Borinka

č.j. SÚ-393/2021

VYVESENÉ:   16.09.2021            ZVESENÉ:

Začatie kolaudačného konania - Nová SR+kábel z TS 7-14 - SÚ-393/2021, Borinka

č.j. SÚ-267/2021

VYVESENÉ:   27.07.2021            ZVESENÉ:

Územné konanie - Verejná optická elektr. komunik. sieť - SÚ-267/2021, Borinka

č.j. SÚ-225/2021

VYVESENÉ:   09.06.2021            ZVESENÉ:

Rozš. verej. kanalizácie, Rozhodnutie o umiestnení stavby SÚ-225/2021, Zohor

č.j. SÚ-421/2021

VYVESENÉ:   26.05.2021            ZVESENÉ:

Predĺženie verejného osvetlenia - Borinka, SÚ-421/2021

č.j. SÚ-397/20-21

VYVESENÉ:   12.04.2021            ZVESENÉ:

Rozhodnutie o Územnom konaní o stavebnej uzávere, SÚ-397/20-21

Príloha: overená situácia

Projektová dokumentácia k návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere

č.j. SÚ-225/2021

VYVESENÉ:   30.03.2021            ZVESENÉ:

Oznámenie o začatí Územného konania, SÚ-225/2021, rozšírenie verejnej kanalizácie, Zohor

č.j. SÚ-358/20-21

VYVESENÉ:   04.02.2021            ZVESENÉ:

Rozhodnutie o umiestnení stavby, SÚ-358/20-21, MŠ Zohor

č.j. SÚ-198/2020

VYVESENÉ:   03.02.2021            ZVESENÉ:

Okresný úrad BA, Rozhodnutie k SÚ-198/2020, Zohor